Gebruiksvoorwaarden PadelPal

 

Laatst bijgewerkt: 17.08.2023

 

1. Inleiding

Welkom bij de gebruiksvoorwaarden van PadelPal! Deze voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen jou (“Gebruiker”) en PadelPal (“wij”, “ons” of “onze”) met betrekking tot je gebruik van de PadelPal mobiele applicatie (“App”). Door de App te downloaden, installeren of gebruiken, stem je in met deze Gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, raden we aan de App niet te gebruiken.

 

2. Gebruiksrechten en Beperkingen

2.1. PadelPal verleent Gebruiker een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de App te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

2.2. Gebruiker stemt ermee in de App niet te reverse-engineeren, decompileren, wijzigen, kopiëren, distribueren, verhuren, leasen, verkopen, sublicentiëren of afgeleide werken te maken van de App.

 

3. Accountregistratie

3.1. Om de volledige functionaliteit van de App te kunnen benutten, kan Gebruiker worden gevraagd een account aan te maken.

3.2. Gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige en actuele informatie tijdens de registratie en het beheer van het account.

3.3. Gebruiker dient de vertrouwelijkheid van het account en wachtwoord te handhaven en stemt ermee in PadelPal onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van het account.

 

4. Intellectuele Eigendom

4.1. De App, inclusief maar niet beperkt tot de inhoud, grafische elementen, logo’s en andere materialen, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en blijft eigendom van PadelPal.

4.2. Gebruiker erkent dat alle rechten, titels en belangen met betrekking tot de App en de inhoud ervan exclusief toebehoren aan PadelPal, inclusief het handelsmerk “PadelPal”.

 

5. Gebruikersinhoud

5.1. Gebruiker kan inhoud genereren, uploaden, verzenden of op andere wijze beschikbaar stellen via de App (“Gebruikersinhoud”).

5.2. Gebruiker behoudt het eigendom van zijn Gebruikersinhoud, maar verleent PadelPal een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, sublicentieerbare licentie om de Gebruikersinhoud te gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, distribueren en tonen in verband met de exploitatie van de App en de diensten van PadelPal.

 

6. Privacy en Gegevensbescherming

We respecteren je privacy en behandelen je gegevens zorgvuldig. Ons privacybeleid legt uit hoe we gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. Door de App te gebruiken, ga je akkoord met ons privacybeleid.

 

7. Beperking van Aansprakelijkheid

7.1. De App wordt geleverd “zoals het is” zonder enige garanties, expliciet of impliciet. PadelPal is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiend uit het gebruik van de App.

7.2. PadelPal is niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van Gebruikersinhoud of inhoud van derden waarnaar via de App wordt verwezen.

7.3. PadelPal fungeert niet als verbindingspartner voor het boeken van padelbanen. Gebruiker erkent dat reserveringen voor padelbanen worden gedaan via de desbetreffende links van padelclubs en verenigingen die binnen de App worden aangeboden. PadelPal is niet verantwoordelijk voor enige aspecten met betrekking tot de reserveringsprocedures, beschikbaarheid, kosten of andere gerelateerde zaken die verband houden met de padelbanen.

 

8. Wijzigingen en Beëindiging

8.1. PadelPal behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra ze worden gepubliceerd in de App.

8.2. PadelPal kan de toegang tot de App opschorten of beëindigen als Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden schendt of als het gebruik van de App schade toebrengt aan PadelPal, andere Gebruikers of derden.

 

9. Toepasselijk Recht en Jurisdictie

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland. Elke juridische procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden zal exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

 

10. Contact Opnemen

Als je vragen hebt over deze Gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op via info@padelpal.com.

 

Dank je wel voor het gebruik van PadelPal en voor je betrokkenheid bij onze levendige padelgemeenschap!

 

Met sportieve groeten,

 

Het PadelPal